Kategoriler
Mentor

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka, insanların kendi ve diğer insanların duygusal durumlarını izleme ve bu bilgiyi ilişkilerde akıllıca davranma becerilerini kullanma becerisini ifade eder. Duygusal zekânın beş kısmı vardır:

Öz farkındalık: içsel duyguları tanımak
Duyguları yönetmek: duruma uygun duyguları ele alma yollarını bulmak
Motivasyon: duyguları bir hedefe doğru yönlendirmek için kendi kendini kontrol etme
Empati: diğer insanların duygusal perspektifini anlama
İlişkilerin ele alınması: sosyal ilişkileri yürütmek ve kişilerarası becerilerini geliştirmek için kişisel bilgi ve başkalarıyla ilgili bilgileri kullanmak