Endowment Effect, insanların zaten sahip oldukları nesneleri tercih etme eğiliminde oldukları yolu ifade eder. Böylece, vazgeçmemiz istenen bir nesneye, elde etmemiz istenen benzer bir nesneye göre daha yüksek bir değer koyarız. Tasarımcılar, kullanıcı davranışını etkilemek için bu efekti ürün ve web tasarımına uygular.

Etki genellikle “kayıp-kaçınma” ilkesinin bir tezahürü olarak yorumlanır ve bu da insanların kayıp kazanç terazisi değerlendirmesi yaparken kayıp kefesini kazanç kefesinden daha ağır gördüğünü belirtir.

When designing a user experience, designers can apply the endowment effect as something that will enhance the prospects of customer retention. For example, having accepted an offer for an initial free trial period for a digital product, users might start to consider the product as being something they “own.” Consequently, they might be more willing to pay a fair price for continuing to “own” it. This is opposed to the users approaching that item without having had the chance to sample it (in which case, lacking the warmth of an owner’s perspective, they would be far less prepared to pay that price for it). Naturally, the product has to prove itself to be of value to users; otherwise, they will not continue to use it. This effect can likewise account for why convincing customers to “switch” from a product they already find satisfactory to another is difficult—clearly the new product will have to offer considerably more, and at a lesser price, to convince a user to adopt it.

Bir kullanıcı deneyimi tasarlarken, tasarımcılar müşteri tutma umutları artıracak bir şey olarak bağış etkisi uygulayabilir. Örneğin, bir dijital ürün için ilk ücretsiz deneme süresi için bir teklif kabul ettikten sonra, kullanıcılar ürünü ” sahip oldukları bir şey olarak görmeye başlayabilir.” Sonuç olarak, sahip olmaya devam etmek için adil bir fiyat ödemek daha istekli olabilir. Doğal olarak, kendisini deneyimlememiş kullanıcılar ise bu tür servise para vermek isteme konusunda daha az istekli olacaklardır. . Bu etki aynı şekilde, müşterileri zaten tatmin edici buldukları bir üründen diğerine “geçiş” yapmaya ikna etmenin neden zor olduğunu da hesaba katabilir—açıkça yeni ürün, bir kullanıcıyı benimsemeye ikna etmek için çok daha fazla ve daha düşük bir fiyata sunmak zorunda kalacaktır.