Kullanıcı araştırması ve pazar araştırması genellikle bir kuruluş içinde ayrı faaliyetlerdir. Kullanıcı araştırması, kullanıcıların bir üründen neye ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamadıklarını görmek için ürünleri test etmeye odaklanmıştır. Pazar araştırması, müşteri tabanlarının belirlenmesi ve bu müşterilere nasıl ulaşılacağı ile ilgilidir.

Kullanıcı araştırması şunları ortaya çıkaracaktır:

  • Kullanıcılar ne istiyor
  • Beklentilerini onlara ne şekilde sunmalı
  • Tasarımın bu beklentilerini karşılayıp karşılamadığı

Pazar araştırması ise şunları ortaya çıkarır:

  • Kullanıcı araştırmalarında hangi kullanıcı topluluklarının yer alması gerekir – özellikle yenilikçiler ve erken evlat edinenler erken belirlenebilir ve kullanıcı araştırmasına getirilebilir
  • Yenilikçiler ve erken benimseyenler ile etkili iletişim nasıl yapılmalı
  • Kullanıcıların ürünün var olduğu ve ne gibi faydalar sağlayacağı  konusunda en iyi şekilde eğitebiliriz
  • Başarılı tasarımların hızlı bir şekilde benimsenmesi nasıl sağlanır