Seçimi destekleyici önyargı veya satın alma sonrası rasyonelleştirme, kişinin seçtiği bir seçeneğe geriye dönük olarak olumlu nitelikler yükleme ve/veya vazgeçilen seçeneklerin derecesini düşürme eğilimidir. Örneğin, bir kişi B seçeneği yerine A seçeneğini seçerse, B seçeneğine yeni olumsuz hataları artırırken veya atfederken A seçeneğinin hatalarını görmezden gelmesi veya küçümsemesi muhtemeldir.
Tersine, A seçeneğinin avantajlarını fark edip pekiştirmeleri ve B seçeneğinin avantajlarını fark etmemeleri veya vurgulamamaları da muhtemeldir.

Adnan Uludag

Dijital ajansta yöneticilik yaptım.
Hedef kitlesi  A AB+ olan FMCG marka inşası gerçekleştirdim. Tahta Kaplan isimli romanım var.
Burada da reklamcılık, marka ve ürün yönetimi, UX konusunda ve diğer konularda bazı yazılar yazıyor, bazı hoşuma giden ingilizce yazıları çeviriyorum ve bazı linkler paylaşıyorum.