Inovasyondaki engeller

Inovasyondaki engeller

Kapsamlı olmamakla birlikte, aşağıdaki faktörler listesi karşı, karşıya kaldığımız zorluklara yenilikçi çözümler getirmek gerektiren bazı durumlarda karşımıza çıkan bazı engelleri temsil etmektedir. Inovasyondaki engeller (Tam liste olmamakla birlikte): Bireyler...